Dla Państwa przeprowadzimy szereg działań, których celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego ze współpracą z niesolidnym przedsiębiorcą, zawierających raporty handlowe, ustalenia majątkowe, ocenę ryzyka, a także weryfikację podmiotów pod kątem zdolności kredytowej i prewencja.