Podejmujemy działania mające na celu ustalenie miejsca przechowywania przedmiotu leasingu, wynajmu lub kredytu, zabezpieczenie przedmiotu leasingu lub kredytu, przechowywanie zabezpieczonych przedmiotów, transport zabezpieczonych przedmiotów lub ich sprzedaż, a także reprezentowanie Klienta przed organami ścigania.