Projekt Agnecja Zarządzania Wierzytelnościami Sp. z o.o. powstała w wyniku rosnącej potrzeby na świadczenie usług serwisu wierzytelności. Nasze długoletnie doświadczenie w branży zarządzania wierzytelnościami oraz doskonała znajomość rynku pozwoliła na szybkie wypracowanie unikalnego know-how w tej dziedzinie.

 

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, chcąc dostarczyć im taką usługę windykacyjną, która jest:
– sprawna – działania podejmujemy już w dniu otrzymania zlecenia windykacji,
– efektywna – podejmujemy WSZYSTKIE przewidziane prawem środki zmierzające do skutecznego zaspokojenia wierzytelności,
– kompleksowa – działamy we wszystkich możliwych obszarach związanych z windykacją, począwszy od windykacji polubownej prowadzonej za pośrednictwem Call -Centre, po windykację terenową, windykację prawną oraz zaawansowane czynności, w tym postępowania upadłościowe, postępowania o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej czy postępowania karne.

Doceniamy partnerskie podejście do biznesu i prowadzimy go w sposób relacyjny, oparty na zasadach zaufania i uczciwości biznesowej.

 

DLA NAS LICZĄ SIĘ TAKIE WARTOŚCI JAK:

 

KULTURA OSOBISTA
99.9%

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
99.9%

WSPÓŁPRACA
95%

UCZCIWOŚĆ
99.9%

Posiadamy dostęp do sieci przeszło 100 windykatorów terenowych działających na terenie całego kraju, a wkrótce zamierzamy rozszerzyć tą sieć o zagraniczne podmioty, z którymi już teraz prowadzimy negocjacje.

Zachęcamy do kontaktu!