Usługę audytów windykacyjnych dedykujemy przede wszystkim tym podmiotom, które już mają rozbudowane działy windykacji oraz współpracują z firmami windykacyjnymi. Celem audytu jest przeprowadzenie analizy działań firm windykacyjnych, procesów windykacji, wzorów pism oraz ocena działań firmy windykacyjnej. Dzięki temu otrzymują Państwo ważne informacje na temat możliwosci zoptymalizowania współpracy z firmą windykacyjną. 

W trakcie audytu przeprowadzamy czynności zmierzające do ustalenia środków faktycznych i prawnych, które są podejmowane przez firmę windykacyjną, w tym również audytu rozmów telefonicznych negocjatorów telefonicznych, częstotliwości kontaktów z dłużnikiem, prawidłowości składanych pozwów oraz wniosków egzekucyjnych.