O Nas

Witamy na naszej nowej stronie. 

Projekt Agnecja Zarządzania Wierzytelnosciami Sp. z o.o. powstała w wyniku rosnącej potrzeby na świadczenie usług serwisu wierzytelności. Nasze długoletnie doświadczenie w branży zarządzania wierzytelnościami oraz doskonała znajomość rynku pozwoliła na szybkie wypracowanie unikalnego know-how w tej dziedzinie. 
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, chcąc dostarczyć im taką usługę windykacyjną, która jest:
- sprawna - działania podejmujemy już w dniu otrzymania zlecenia windykacji, 
- efektywna - podejmujemy WSZYSTKIE przewidziane prawem środki zmierzające do skutecznego zaspokojenia wierzytelności, 
- kompleksowa - działamy we wszystkich możliwych obszarach związanych z windykacją, począwszy od windykacji polubownej prowadzonej za pośrednictwem Call -Centre, po windykację terenową, windykację prawną oraz zaawansowane czynności, w tym postępowania upadłościowe, postępowania o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej czy postępowania karne. 

Doceniamy partnerskie podejście do biznesu i prowadzimy go w sposób relacyjny, oparty na zasadach zaufania i uczciwości biznesowej. 

Posiadamy dostęp do sieci przeszło 100 windykatorów terenowych działających na terenie całego kraju, a wkrótce zamierzamy rozszerzyć tą sieć o zagraniczne podmioty, z którymi już teraz prowadzimy negocjacje. 
Zachęcamy do kontaktu!
Copyright ©2018 Agencja Zarządzania Wierzytelnościami, All Rights Reserved.